Habarlar

22sentiýabr 2021

“Lebapsuwhojhalyk” önümçilik birleşiginiň “Amyderýakenarberkidiş” kärhanasynyň läbik sorujysynda düýpli abatlaýyş işleri dowam edýär

2021-nji ýylyň aprel aýynyň 03-nde “Lebapsuwhojhalyk” önümçilik birleşiginiň “Amyderýakenarberkidiş” kärhanasynyň 1995-nji ýylda zawotda öndürilen PZU-8M kysymly № 600 belgili läbik sorujysyny we aralyk, ahyrky pantonlaryny gämi tehnalogiýalarynyň kadalaryna laýyklykda düýpli abatlaýyş işlerini geçirmek maksady bilen DOK-a göterildi we abatlaýyş işleri dowam edýär

“Derýaýollary” açyk görnüşli paýdarlar jemgiýetini döretmek hakynda Türkmenistanyň Prezidentiniň karary esasynda

1 iýun 2021

2021-nji ýylyň 1-nji iýunyndan "Derýaýollary" önümçilik birleşigi "Derýaýollary" açyk görnüşli paýdarlar jemgiýetine öwrüldi

"WATAN" gezelenç gämisi

22 sentiýabr 2021

Tomus paslynyň gelmegi “Derýaýollary” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň üstünliklerine öz goşandyny goşýar. Ýagny, gyş möwsüminde wagytlaýyn saklanan “WATAN” gezelenç gämisiniň ilata hyzmat etmek, gezelençleri,dynç alyşlary guramak maksatly öz işine başlamagy muňa aýdyň şaýatlyk edýär........................................................................................................ 1 sagat gezelenç etmek ---------------------------- 200 TMT 2 sagat gezelenç etmek ---------------------------- 350 TMT 3 sagat gezelenç etmek ----------------------------500 TMT Tölegler nagt we nagt däl görnüşde amala aşyrylýar.