“Derýaýollary” açyk görnüşli paýdarlar jemgiýetiniň boş iş orunlary:

Gurluşyk we kerpiç topary topragy arassalaýjy 2 adam(1 wezipe birlik, potratlaýyn)
Gurluşyk we kerpiç topary kerpiç bişiriji 2 adam (1 wezipe birlik)
Kapitan nobatlaýyn mehanik .......................Watan ýolagçy gämisiniň kapitan nobatlaýyn mehanigi (1 wezipe birlik)
Mehanik nobatlaýyn-kapitan ......................TG-51 belgili gämisiniň Mehanik nobatlaýyn-kapitany (1 wezipe birlik)
Sürüji "ZIL-130" awtoulagyna sürüji (1 wezipe birlik)
Sürüji TSW-7 ýangyç daşaýan awtoulagyna (0,5 wezipe birlik)
Gurluşyk we kerpiç topary waganetkalary itekleýji 2 adam (1 wezipe birlik)
Gurluşyk we kerpiç topary kerpiç guýujysy(1 wezipe birlik)

ugurlary boýunça işe kabul edilýär.