“Derýaýollary” önümçilik birleşiginiň Gurluşyk we kerpiç toparynyň meýilnamasy boýunça möwsümleýin (01.03.2021ý-30.11.2021ý aralygynda) boş iş orunlary:

Betonçy Suwagçy-boýagçy
Agaç ussasy Buldozer sürüji
Krançy Demir ýonujy slesar
Kebşirleýji Kerpiç bişiriji
Kerpiç kesiji-enjamlary abatlaýjy Topragy arassalaýjy
Bunkerçi Wagonetkalary itekleýji
Ýükçi stropalşik Sýomşik
Sadçik Guýujy

ugurlary boýunça işe kabul edilýär.