“Derýaýollary” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti boýunça 2024-nji ýylyň ýanwar ýagdaýyna boş iş orunlarynyň sanawy:

1 “TMG-20” gämisiniň starşina motorçysy “Watan” ýolagçy gäminiň kapitan nobatlayn mehanigi Kamaz a/u sürüjisi
2 “TSW-7” sürüjisi “LS-5”läbiksorujysynyň mehanigi Slesar-truba geçiriji
3 Kebşirleýji Kerpiç bişiriji Kerpiç kesiji-enjamlary abatlaýjy
4 Topragy arassalaýjy Bunkerçi Wagonetkalary itekleýji
5 Ýükçi stropalşik Sýomşik Sadçik
6 Guýujy

ugurlary boýunça işe kabul edilýär.